song/hymn lyrics

Bhajtne aaye hai pitaji

Hindi

Bhajne aaye hai pitaji
aatma sachchai se tujhko
Jukte hai pranaam karke
aaye hai hum bhajne bhajneDen putra ki hai dini,
sarvada bhandaar se jo
He pita triyek swami,
aaye hai hum bhajne bhajnePapiyon ka mitra tu hai,
paap ko to mitane aaya
Tu hai sachcha muktidata,
aaye hai hum bhajne bhajneSatya marg jeevan tu hi hai,
pita se hamko milane ayaa
Siddha charwaha tu hi hai,
aaye hai hum bhajne bhajneSir tera hai jaise sona,
prem bhari hai aankhe teri
Tu bulata prem se hai,
aaye hai hum bhajne bhajneJakhmi haath hai kaise sundar,
tune jai payee hai sab par,
Apna prabhu jaan tujhko,
aaye hai hum bhajne bhajneMandali ka pradhan tu hai,
aur sire ka patthar bhi hai
Rajaon ka raja tu hai,
aaye hai hum bhajne bhajneGaan tu hi he pitatha
Duthom fi ahe milkar gathe
Bhakth there milchul gathe
Halleluyah aamen aameen;-unnamed.png

Please note that all the above lyrics are submitted by various website users and Sharemybible.com has no ownership over the data. In case of any Errors or any Edits ,Please Email us at sharemybible@gmail.com. We are happy to help you!

Donate today and be blessed !