song/hymn lyrics

Dharmikta se Teyar ho jaye hum

Hindi

Dharmikta se Teyar ho jaye hum
Prabhu yeshu ka aagman Ati Shigra hai(2)
Unke vaydaye sab pura ho raha hai
Teyar ho jaye hum(2)

Yudd aakal aur bukhamp
Maha Mari se log Nash ho raha hai(2)
Raj Rajya ke Sath yudd Ho raha hai
Teyar ho jaye hum(2)

Mahalo se Lekar joppadi tak
Log aansuo ki tarayiyo Mai hai(2)
Bilkul Shanti nahi Manav jatiyo Mai
Teyar ho jaye hum(2)

Gyanivan sab Ghir jayenge
Khudaki Shakti ko chod karke bhag jayenge(2)
Sansar ke Ichao Mai dub raha hai
Teyar ho jaye hum(2)

Aakash ki Shakti kap raha hai
Jagat Mai kya hoga yeh sochte hue(2)
Log darte hue nirjiv ho rahe hai
Teyar ho jaye hum(2)

unnamed.png

Please note that all the above lyrics are submitted by various website users and Sharemybible.com has no ownership over the data. In case of any Errors or any Edits ,Please Email us at sharemybible@gmail.com. We are happy to help you!

Donate today and be blessed !