top of page

song/hymn lyrics

PayPal ButtonPayPal Button

Ho jai jai kar jai jai kar karei

Hindi

Ho jai jai kar, jai jai kar’karei
Ho jai jai kar, jai jai kar’karei1 Wo hai hamara raja,
Dukh sankat se bachata
Ham par apni karuna karta
Aur karta upkaar (2)
Kyonna us par tan man warei
Dei apna adhikaar;- Ho jai...2 Us par jiska bharosa,
wo to kabhi na digega
Chahe bimari, chahe garibi,
Chahe ho akaal (2)
Sab sankat se sab kashton se
Ho ja yega paar;- Ho jai...3 Swarg hai uska sighasan,
Prithvi bani hai aasan
Akaashuskimahimabataye,
Hast kala ko dikhaye (20
Saari srishti us ki rachna
Us ka hi pratap;- Ho jai...unnamed.png

Please note that all the above lyrics are submitted by various website users and Sharemybible.com has no ownership over the data. In case of any Errors or any Edits ,Please Email us at sharemybible@gmail.com. We are happy to help you!

Donate today and be blessed !

PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page