song/hymn lyrics

Jaise hirani (as the deer panteth)

Hindi

Jaise hirani jal ke liyae hafte
Mera pran tere liyae pyasa hai
Tu he hai merae dhil ki chahath
Aur me tere aradhana karumTu hi hai mera bhal aur tal
Mera athma tere hi aur chuke
Tu he hai merae dhil ki chahath
Aur me tere aradhana karum2 Tu he raja lekin, tu mera mithr
aur mera bhai hai Sab logom aur
sab bhatom se Bhadkar
me thujse pyar kartha hum3 Sona aur chanthi se-jyatha me tujhe chahum
Tu hi muche tripth kartha hai
Suche aradhna ka dhadha keval tu hi
Aur mere aokhom ki puthliunnamed.png

Please note that all the above lyrics are submitted by various website users and Sharemybible.com has no ownership over the data. In case of any Errors or any Edits ,Please Email us at sharemybible@gmail.com. We are happy to help you!