song/hymn lyrics

Kalvari par yeshu muaa

Hindi

Kalvari par Yeshu mua(2)
Vahan jeevan ka sota baha(2)
Papi pyas tu apni bhuja(2)
Kalvari par.. (2)

ei dharmiyon tu bhi piyo, ai papiyon tum bhi piyo(2)
vah sabkeliye hai baha, kalvari par..(2)

Uski panjar mein bhala Chidha, uskay haathon mein keelein thookee (2)
Usnay kya kya na dukh saha, kalvari par.. (2)

Uskay lohu se ley tu naha, maaf hongay teray gunaah (2)
Uski bakshish hai sabkay liye, kalvari par.. (2)

Vah soolipar hai chadhgaya, kaha usnay ki poora hua (2)
dwar mukti ka khola gaya, kalvari par.. (2)

Jo vishwas uspar karay, jeevan ananth usay milega (2)
ab samay tum nasht na karo, kalvari par.. (2)

Ab agar vishwas na karo, rasta hai narak ka ab khula (2)
Rona, dantoan ka peesna hoga, kalvari par.. (2)

unnamed.png

Please note that all the above lyrics are submitted by various website users and Sharemybible.com has no ownership over the data. In case of any Errors or any Edits ,Please Email us at sharemybible@gmail.com. We are happy to help you!