song/hymn lyrics

Krushit hua kabre main (Above all)

Hindi

Har shakti se upar rajaon se bhi upar
Yeh kudrat aur rachnaon se upar
Insaan ki samaj aur gyan se bhi upar
Tu saare srishti se pehle yahan

Krushit hua kabre main gaya
Jaan dene tu jiya, Nindakar tayga hua
Ek phool saaman Kuchla gaya
Yeh sab saha mujhe kar ke yaad
Athbud yeh pyaar

Samrajyon aur simhano se upar
Duniya ke ajoobon se bhi upar
Sansar ke dhan dauklat se upar
Koi kaise jaane Mulya tera

unnamed.png

Please note that all the above lyrics are submitted by various website users and Sharemybible.com has no ownership over the data. In case of any Errors or any Edits ,Please Email us at sharemybible@gmail.com. We are happy to help you!

Donate today and be blessed !