song/hymn lyrics

Aashish tujse chahite hai he

Hindi

Aashish tujhse chahite hai
he swargiya pita hum aate hai1 Na Koi khubi hai na liyakat,
baksho humko apni takat
Khali dilo ko late hai,
he swargiya pita hum aate hai;- Aashish...2 Humne bahut khatai ki hai,
rahe nikamme jafai ki hai
Sharm se sar jhuk jate hai,
he swargiya pita hum aate hai;- Aashish...3 Tum ho shakti maan Prabhu ji,
daya fi hi apar prabhuji
Sthithi hum sab gathe hi (2)
he swargiya pita hum aate hai; Aashish...4 Badom ko tu kabhi nab fule,
dukh sahe duniya mei tune
usi hi pyar ko chahte hai,
he swargiya pita hum aate hai; Aashish…Please note that all the above lyrics are submitted by various website users and Sharemybible.com has no ownership over the data. In case of any Errors or any Edits ,Please Email us at sharemybible@gmail.com. We are happy to help you!

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

© 2020 Sharemybible.com