song/hymn lyrics

Sab kuch yehsu hi mera sab

Hindi

Sab kuch yeshu he, mera sab kuch yeshu he
is dunuya mem mere liya, sab kuch yeshu he

1 dukh musubath ke vakth mem, thassalli vah detha he
uske pamkom ke neeche mem surashith rahatha hum

2 marubhumi jagah mem, manna mujko detha he
mara ke pani ko mujko, meta krke detha he

3 pap ki kshema detha he, rog se mukthi detha he
pranom ko bechatha he, voh uttham chesom detha he

4 jeevan ki rotti voh he, jeevan ka paani voh he
jo usmem se katha-pitha, unnath jeevan patha he

5 matha-pitha, bhai-bhanom bandu-mitha sab janom
meri kushi mera bel aur mera sab kuch yeshu he

Please note that all the above lyrics are submitted by various website users and Sharemybible.com has no ownership over the data. In case of any Errors or any Edits ,Please Email us at sharemybible@gmail.com. We are happy to help you!

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

© 2020 Sharemybible.com